Listopad 2015

Voskovec a Werich - Balada z hadrů (rozbor)

1. listopadu 2015 v 11:51 | Michio |  Knihy
J. Voskovec a J. Werich - Balada z hadrů
1935
DĚJ
1955 v špinavém zákoutí cihelny / 1455 Paříž
Hra začíná v současnosti v špinavé cihelně, kde nocuje různorodá skupina lidí. Kateřina - bývalá prostitutka, žebračka, nezaměstnaný, nezaměstnaná a chudý student, který přináší ukradnutou kost ze šunky a nabízí ostatním. Najednou přichází hlídač, který je napomíná a říká, že je zde nechává z dobré vůle nocovat, ale kdyby to někdo zjistil, tak by z toho měl problémy. Chudému studentovi se v bídném prostředí vybavují verše Francois Villona, který také žil v chudém prostředí a ve svých básních napadal prohnilou společnost, vzpíral se nespravedlnosti a ukazoval na krutý úděl chudých. Z ničeho nic přichází herec, který dostal výpověď, jelikož lidé nemají peníze na to, aby chodili do divadla. Přináší sebou kostými, které půjčuje ostatním nocujícím, aby jim v noci nebyla zima.
Nocující se najednou objevují v roku 1455, v době Francoise Villona a začnou hrát divadlo. - Purkmistr města touží po zničení Villona, jehož písničky ho štvou. Pomůže tomu náhoda. Jedné noci je totiž purkmistr okraden lehkou děvou Kateřinou, která ukradla peníze pro svého přítele Filipa a krádež svedla na Villona, který byl do ní zamilován. Purkmistr rozčilen vybíhá ven jen v noční košili na ulici, kde ho ovšem chytí ponocný Jehan a antoušek Georges a společně ho připoutají na pranýř, na kterém se původně nacházel Georges za veřejné zpívání Villonovy písničky a z kterého ho osvobodil právě ponocný, který si Villonovy písničky taktéž zpívá (doma potají se ženou). Společně pak odcházejí do hospody, kde se setkávají právě s Villonem. V hospodě hrají ponocný a Georges s Filipem karty a díky podvádění ho ohrají o všechny peníze společně s drahým pohárem, který kdysi Villon ukradl purkmistrovi a pak ho daroval Kateřině, která ho zase jako lup dala Filipovi. Do hospody najednou vchází Prevot, který si ale bere jen ukradené peníze a jde pryč. Filip se později pokouší zavraždit Villona a shodí ho z mostu do Seiny. Básník se s horečkou uchýlí ke Kateřině, která se ho snaží všemi způsoby zbavit a když u ní uvidí pohár, který měl před pádem do řeky u sebe, vše mu dojde. Začne se prát s Filipem, který jde proti němu s nožem v ruce, ale nakonec je jím v zápalu probodnut. Purkmistr tak konečně získá důvod, aby mohl popravit Villona, který si získal pověst vraha a jehož největší vina spočívala v tom, že se narodil jako básník, který svými díly dokázal popíchnout panstvo na nejcitlivějších místech a nakonec vše končí jen jeho smrtí…